Vlaganje in izpolnjevanje carinskih deklaracij v povezavi s carinskim zastopanjem pri izvozu

Carinska deklaracija se izpolnjuje v skladu s Prilogo B Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije ter v skladu s Pravilnikom o izpolnjevanju carinske deklaracije, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti (Uradni list RS, št. 14/23 in 100/23). 

Oseba, ki vloži izvozno carinsko deklaracijo, mora biti, odvisno od tega, ali vloži deklaracijo v svojem imenu in za svoj račun, ali pa imenuje carinskega zastopnika, navedena v PE 3/1, 3/2 kot izvoznik, v PE 3/17, 3/18 kot deklarant in/ali v PE 3/19, 3/20 kot zastopnik.