Osnova za obračun prispevkov od dohodkov poslovodij in avtorskih honorarjev dosežnih v okviru delovnega razmerja

Sporočamo vam, da smo dokument Dohodek iz delovnega razmerja dopolnili s točko 6.5 Obračun prispevkov od dohodkov iz zaposlitve, ki se štejejo za dohodke iz delovnega razmerja. Dopolnjen je tudi dokument Povracila stroskov in drugi dohodki iz delovnega razmerja s pojasnilom glede osnove za obračun prispevka za zdravstveno zavarovanje od dohodkov vajencev in nagrade za obvezno prakso dijakov in študentov.

Za namene določitve osnove za obračun in plačilo prispevkov se za dohodek iz pravnega razmerja šteje tudi dohodek, prejet za vodenje ali vodenje in nadzor poslovnega subjekta, ki je pravna oseba, na podlagi poslovnega razmerja in dohodek, ki izhaja iz avtorskega dela, ustvarjenega iz delovnega razmerja, iz izvedb avtorskih in folklornih del iz delovnega razmerja in dohodek, ki izhaja iz inovacij, ustvarjenih v delovnem razmerju, ne glede na obliko pogodbe, ki je podlaga za izplačilo navedenih dohodkov. Navedeno pomeni, da se v osnovo za obračun prispevkov na podlagi novele ZPIZ-2N všteva celoten prejet dohodek (vključno s povračili stroškov, ki se na podlagi določbo 44. člena ZDoh-2 ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja) zmanjšan za normirane stroške v višini 10 %. Sprememba velja za izplačila od 1. 2. 2024 dalje.

Sprememba velja tudi za dohodke vajencev in nagrado za obvezno prakso dijakov in študentov.

Kontrole pri oddaji REK-O na vrstah dohodka

  • 1143 Dohodki prejeti za opravljeno avtorsko delo v okviru delovnega razmerja, 
  • 1144 Dohodek za vodenje poslovnega subjekta,
  • 1020 Nagrade dijakom in študentom za obvezno praktično delo,
  • 1021 Vajeniška nagrada

bodo na sistemu eDavki ustrezno spremenjene predvidoma 16.5.2024 in bodo veljale za izplačila od vključno 1.2.2024 dalje.