Storitve

Računovodske storitve
Naše storitve v celoti prilagodimo poslovanju strank, da ustrezajo njihovi dejavnosti, načinu in obsegu poslovanja. Lahko vam opravljamo celotno vodenje poslovnih knjig, ali pa nam prepustite le določeno področje poslovanja.

Naša družba za vas opravlja naslednje računovodske storitve:
– izdelava pravilnika o računovodstvu,
– kontiranje in knjiženje poslovne dokumentacije,
– analiza in izdelava glavne knjige,
– obračun davka na dodano vrednost in vodenje ostalih davčnih evidenc,
– obračun obresti,
– izdelava seznama, amortizacije, revalorizacije osnovnih sredstev,
– obračun plač, podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev … ,
– sestavljanje letnih računovodskih izkazov (bilanca stanja,
  izkaz poslovnega izida, izkaz finančnega izida, …),
– fakturiranje,
– vodenje blagajne,
– vodenje prometa,
– sestavljanje poročila o plačah zaposlenih Zavodu za pokojninsko
  in invalidsko zavarovanje,
– izdelava poročila Banki Slovenije,
– ostale storitve po želji stranke …

Davčne storitve
– svetovanje in priprava davčnih poročil,
– preverjanje davčne pravilnosti pri vašem poslovanju.