O podjetju

Družba RAFTIS, d.o.o. s sedežem v Kranju, Galetova ulica 15, je bila ustanovljena leta 1992. Registrirana glavna dejavnost družbe je računovodstvo in davčno svetovanje.

Družba posluje že več kot 15 let, zato imamo veliko praktičnega znanja s področja knjigovodstva, računovodstva, finančnega in davčnega svetovanja. Storitve opravljamo za samostojne podjetnike in za vse gospodarske družbe določene v ZGD-1. Večino strank je iz Kranja in okolice, naše storitve pa ponujamo tudi družbam iz Ljubljane.

V družbi smo trije zaposleni, občasno pa koristimo tudi delo preko študentskih napotnic. Glavni cilj družbe je ponuditi sodelujočim zelo kvaliteten in širok spekter naših storitev, zato se tudi nenehno izobražujemo in izpopolnjujemo. Izobrazbena struktura zaposlenih:
– univerzitetni diplomirani ekonomist,
– diplomirani ekonomist,
– ekonomist (višješolski program).

Prednosti pri opravljanju naših storitev:
– visoka kvaliteta storitev,
– večja fleksibilnost,
– osebni pristop,
– zanesljivost in prijaznost,
– cenovna konkurenčnost.

Želimo vam uspešno rast!