Navodilo o izdaji dovoljenja za status pooblaščenega pošiljatelja in status pooblaščenega prejemnika, št. 18/2017

2. sprememba.