Poročilo o pobranih davkih in drugih dajatvah (November 2022)

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu novembru 2022 pobrala neto 1.772,3 milijonov evrov prihodkov, kar je za 117,6  milijonov evrov oz. za 7,1 % več kot v novembru 2021 in za 284,7 milijonov evrov oz. za 19,1 % več kot v novembru 2020. 

V obdobju januar – november 2022 je FURS pobrala neto 19.203,5 milijonov evrov prihodkov, kar je za 1.784,3 milijonov evrov oz. za 10,2 % več kot v enakem obdobju lani in za 4.373,3 milijonov evrov oz. za 29,5 % več kot v obdobju januar – november 2020. Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2022