Vračilo trošarine za energente, ki so jih obdelovalci zemljišč v letu 2022 porabili za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije

Pravico do vračila trošarine za energente, porabljene v letu 2022 za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, upravičenci uveljavljajo s predložitvijo zahtevka za vračilo trošarine tako kot pretekla leta.