1. januarja 2023 zvišanje trošarine za tobačne izdelke in obveznost za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete

V skladu z navedenim znaša trošarina za tobačne izdelke od 1. januarja 2023 dalje:

  • za cigarete:
    • proporcionalna trošarina 22,70 % od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret,
    • specifična trošarina za 1000 kosov cigaret 84,12 evrov. V primeru, da je drobnoprodajna cena (v nadaljevanju DPC) zavojčka dvajsetih cigaret nižja od 4,13 evrov, se ne glede na prej navedeno, plačuje trošarina v višini 131 evrov za 1000 kosov cigaret;
  • za drobno rezani tobak: 37% od drobnoprodajne cene in 51 evrov za en kilogram, vendar najmanj 109 evrov za en kilogram;
  • za cigare in cigarilose: 6,4 % od drobnoprodajne cene, vendar najmanj 51 evrov za 1000 kosov;
  • za drug tobak za kajenje: 51 evrov za en kilogram;
  • za tobak za segrevanje: 110 evrov za en kilogram tobaka v polnilu;
  • za elektronske cigarete: 0,19 evra za en mililiter tekočine, ki vsebuje nikotin, in 0,09 evra za mililiter tekočine, ki ne vsebuje nikotina;

DPC za posamezno vrsto tobačnih izdelkov, ki jo določi proizvajalec oziroma imetnik trošarinskega skladišča oziroma pooblaščeni ali začasno pooblaščeni prejemnik oziroma uvoznik, velja za celotno območje RS, razen za prodajo v davka prostih prodajalnah pri letih ali plovbi v tretjo državo.

1. januarja 2023 zvišanje trošarine za tobačne izdelke in obveznost za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigaret

Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete

Uporabniška navodila – priročnik TRO-RAZ