Obvestilo o objavi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2023/1100 o uvedbi preventivnih ukrepov v zvezi z nekaterimi izdelki s poreklom iz Ukrajine – podaljšanje ukrepa

Ukrep se nanaša na naslednje izdelke

Poimenovanje izdelka

Oznaka blaga

Pšenica

Navadna pšenica (razen semena za setev)

ex 1001 99 00

Koruza

Koruza (razen semena za setev)

1005 90 00

Oljna ogrščica

Seme oljne repice ali ogrščice, celo ali lomljeno (razen semena za setev)

1205 10 90;

ex 1205 90 00

Sončnično seme

Sončnično seme, celo ali lomljeno (razen semena za setev)

1206 00 91;

1206 00 99

 

Navedeno pomeni, da v Sloveniji omejitev sprostitve zadevnega blaga ne velja, je pa potrebno ob sprostitvi tega blaga v prosti promet v Sloveniji  v podatkovni element 2/3 carinske deklaracije vpisati oznako Y844 – Blago, ki ni sproščeno v prosti promet v Bolgariji, na Madžarskem, Poljskem, v Romuniji ali na Slovaškem – Posebne določbe.

Uredba je začela veljati na dan objave tj. 5. 6. 2023 in se uporablja do 15. 9. 2023.