Izvajanje nadzora tujih prevoznikov pri prejemih in pošiljanjih, ki so jih dolžna izvajati podjetja na podlagi 102. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu blaga

21. 6. 2023, Finančni urad Maribor, Titova 10, Maribor