Moteno delovanje sistema eDavki in storitev G2G, 12. 6. 2023

V ponedeljek, 12. 6. 2023, med 19:00 in 21:00, bo zaradi nujnih vzdrževalnih del zalednega sistema moteno sistema eDavki in storitev G2G.

Nedostopni bodo vsi servisi za preverjanje in vpis davčnih številk ter preverjanje podatkov davčnih zavezancev v zalednem sistemu eTrod in SIAIS.​

Onemogočena bo oddaja naslednjih vlog:

– iz skupine DDV in VIES, DDPO in DDD,

– iREK-21 Vloga za razkritje podatkov o obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja,

– NF-PorObv Naročilo potrdila o poravnanih obveznostih/obvestila o dolgu,

– NF-PreObr – Naročilo potrdila o predloženih obračunih,

– pristopnice za eVročanje,

– oddaja Doh-VDČ (za uporabnike, ki še niso vključeni v eVročanje),

– izračun obresti po samoprijavi.

Na oddane dokumente v eDavkih boste odgovor prejeli 12. 6. 2023, predvidoma po 21. uri.

Hkrati obstaja možnost, da knjigovodsko stanje zavezanca, ne bo izkazovalo pravilnega stanja:

– eKartica Kartica zavezanca,

– eKarticaC Kartica zavezanca (carine, trošarine…),

– eKarticaO Kartica zavezanca (odprte postavke).

Hvala za razumevanje.