Navodilo o začasni hrambi blaga, št. 7/2024

Navodilo ureja izdajo dovoljenja za upravljanje prostorov za začasno hrambo blaga ter elektronsko vlaganje deklaracij za začasno hrambo v SIAIS2.

Navodilo o začasni hrambi blaga, št. 7/2024