Ugotavljanje zadovoljstva s storitvami Finančne uprave

Finančna uprava v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju vsaki dve leti s pomočjo anketnega vprašalnika ugotavlja zadovoljstvo strank glede poslovanja. Vljudno vas vabimo, da izpolnite vprašalnik, s katerim želimo ugotoviti vaše zadovoljstvo s storitvami organa. Vaše odgovore bomo preučili in v okviru možnosti sprejeli ukrepe, da bi odpravili pomanjkljivosti in izboljšali naše poslovanje.