Začetek uporabe sistema ICS2, faza 2

S 1. marcem 2023 se bo pričela uporabljati t.i. faza 2, ki pomeni nadgradnjo obstoječega sistema ICS2 ter omogoča možnost prejema in obdelave vstopne skupne deklaracije za celotno blago, ki prispe v zračnem prometu na carinsko območje EU.

V skladu s točko 17 priloge »Seznam projektov v zvezi z razvojem in začetkom uporabe elektronskih sistemov« k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/2151 o delovnem programu, lahko carinski organ, na podlagi zahtevka, gospodarskim subjektom, odobri prehodno obdobje v katerem bodo začeli uporabljati faze 2 ICS2. To prehodno obdobje traja najkasneje do 2. 10. 2023. Več informacij o prehodu iz faze 1 v fazo 2 se nahaja v dokumentu »ICS2-Transition from R1 to R2 strategy-(2021-02-24)-v1.00.pdf«.

Zahtevek za odobritev prehodnega obdobja morajo gospodarski subjekti poslati po elektronski pošti na naslov gfu.fu(at)gov.si, najkasneje do 31. januarja 2023.

Opozoriti želimo tudi na obveznost samotestiranja IT rešitev gospodarskih subjektov pred vključitvijo v ICS2; več informacij o tem je na voljo na strani CIRCABC (ICS2 EO Self-Conformance Documentation).

Celotna dokumentacija v zvezi z uvedbo ICS2 v letalskem prometu je na voljo na strani CIRCABC ter internet FURS (vključno z obvestilom o predložitvi blaga).