Navodilo o 1. spremembi Navodila o poenostavitvah pri carinjenju blaga, št. 4/2021

Glavni spremembi sta uporaba evropske aplikacije CDS (sistem carinskih odločb) za vlaganje zahtevkov in izdajo dovoljenj ter opredelitev postopka carinjenja blaga, ki se prevaža po transportnih napeljavah. Navodilo o poenostavitvah pri carinjenju blaga, št. 4/2021