Uredba o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

Uredba spreminja Prilogo 1 na način, da z dnem 13. 9. 2022, do nadaljnjega ukinja obveznost plačila okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (v nadaljevanju: dajatev CO2) in Najnižje ravni obdavčitve v Skupnosti (v nadaljevanju: NRO) za naslednja goriva:

  • motorni bencin iz tarifnih oznak 2710 12 31 do 2710 12 90 in 2710 20 90,
  • plinsko olje iz tarifnih oznak 2710 19 43 do 2710 19 48 in 2710 20 11 do 2710 20 19,
  • kurilno olje iz tarifnih oznak 2710 19 62 do 2710 19 68 in 2710 20 31 do 2710 20 39,
  • naravni (zemeljski) plin iz tarifne oznake 2711 21 00.