Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature EU (zaščitni etuiji)

Pojasnjevalne opombe KN k tarifnim oznakam 4202 31 00 do 4202 39 00 se spremenijo tako, da se vstavi novo besedilo pojasnjevalnih opomb za uvrščanje zaščitnih etuijev za polnilna ohišja brezžičnih slušalk, kot je določeno v spremembi Pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C 350/2022).

Spremembe pojasnjevalnih opomb KN so objavljene na spletni strani FURS.