Turčija – sprememba imena države

Ustna nota je bila 1. junija 2022 poslana tudi Evropski komisiji, s katero je bila EU pozvana, da uporablja »Republic of Türkiye« kot novo uradno ime za »Republic of Turkey« v angleščini, in da se lahko beseda »Türkiye« uporablja tudi za sklicevanje na »Republic of Türkiye« kot kratko različico imena države.

Turško ministrstvo ta trgovino – Generalni direktorat za mednarodne sporazume in odnose z EU, je dne 5. julija 2022 obvestilo Evropsko komisijo (DG TAXUD), da je treba to spremembo imena države upoštevati tudi v ustreznih delih dokazil o poreklu in potrdil o gibanju blaga A.TR., v katerih se navede ime države. Turško ministrstvo za trgovino in drugi pooblaščeni javni subjekti so pričeli izdajati te dokumente tako, da se za Turčijo uporablja samo beseda »Türkiye«. Do zaključka tehničnih dogovorov bodo vsi dokumenti, izdani v Turčiji, vsebovali samo besedo »Türkiye«.

Enaka sprememba se uporablja za dokazila o poreklu, ki jih sestavijo izvozniki iz Turčije, kot so izjava na računu, izjava o poreklu in navedba o poreklu.

Turški organi so zaprosili, da se izraz »Türkiye« uporablja tudi v dokazilih o poreklu in potrdilih o gibanju blaga A.TR. ter trgovinskih dokumentih za carinske namene, izdanih ali sestavljenih v državah članicah EU.

Evropska komisija zato do uradnega stališča EU o tej zadevi in v izogib oviranju pretoka blaga med Turčijo in EU, carinske uprave držav članic EU prosi, da:

  • sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da ti dokumenti ne bodo zavrnjeni, ker se uporablja novo ime države »Türkiye«,
  • seznanijo nacionalno poslovno skupnost o tej zahtevi za spremembo s strani Turčije.

Evropska komisija poudarja, da so turški organi zagotovili, da bodo njihovi carinski uradi še naprej sprejemali dokazila o poreklu in potrdila o gibanju blaga A.TR. s starim imenom, saj je potreben čas za prilagoditev tej spremembi.