Pristop Ukrajine h Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku

Uvedba skupnega tranzitnega postopka za mednarodne prevoze blaga in poenostavitev formalnosti pri blagovni trgovini spodbujata trgovinske odnose med Ukrajino in Evropsko unijo ter ostalimi pogodbenicami konvencij (Republika Islandija, Kraljevina Norveška, Republika Srbija, Švicarska konfederacija, Republika Severna Makedonija, Republika Turčija in Združeno kraljestvo). Pristop h konvencijama ustvarja večje območje za uporabo skupnega tranzitnega postopka in prinaša ostale ugodnosti gospodarskim subjektom (npr. vzajemno priznavanje zavarovanj in manj kontrol). Skupni tranzitni postopek, ki se uporablja v državah članicah EU in državah pogodbenicah Konvencije STP, je enostaven in cenovno učinkovit način prevoza blaga prek različnih carinskih območij z enim tranzitnim dokumentom, na primer od kraja v EU do kraja v Ukrajini. Uporaba skupnega tranzitnega postopka ni obvezna, lahko se uporabita tudi tranzitni postopek na podlagi zvezka TIR ali izvozni postopek.

Imetniki postopka, ki nameravajo v okviru skupnega tranzitnega postopka blago odpremiti tudi v ali skozi Ukrajino, morajo predložiti ustrezno zavarovanje, ki velja tudi za to novo pogodbenico. V ta namen morajo imetniki postopka od poroka pridobiti ustrezen dodatek k tranzitnemu – splošnemu zavarovanju, ki mora poleg ostalih držav vsebovati tudi Ukrajino. Hkrati mora biti v zavarovanju naveden službeni naslov oziroma naslov zastopnika poroka v Ukrajini.