Spremembe Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (ZOUPAMO-A)

Obveščamo vas, da so začele veljati spremembe Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (ZOUPAMO-A).

Spremembe in dopolnitve zakona se nanašajo na poenostavitev in večjo učinkovitost izvajanja omejevalnih ukrepov z ureditvijo neposredne uporabljivosti sklepov EU o omejevalnih ukrepih in takojšnjo implementacijo dopolnitev sankcijskih seznamov OZN do implementacije na ravni EU, določitvijo pristojnih organov za odločanje o vlogah na najpogostejših področjih omejevalnih ukrepov ter glob za kršitve pravnih aktov EU v samem zakonu.