Plačilo za poslovno uspešnost

Na podlagi sprejete novele ZDoh-2Z, ki na novo ureja davčno obravnavo izplačila za poslovno uspešnost je objavljen dokument Podrobnejši opis plačila za poslovno uspešnost, ki se uporablja za izplačila od vključno 1. 1. 2022 dalje.