Spremembe pojasnjevalnih opomb KN v letu 2022

Sprememba dokumenta.