Poročilo o pobranih davkih in drugih dajatvah (Maj 2022)

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu maju 2022 pobrala neto 1.871,4 milijonov evrov prihodkov, kar je za 287,4  milijonov evrov oz. za 18,1 % več kot v maju 2021 in za 1.010,1 milijonov evrov  oz. za 117,3 % več kot v maju 2020.

V obdobju januar – maj 2022 je FURS pobrala neto 8.656,6 milijonov evrov prihodkov, kar je za 959,0 milijonov evrov oz. za 12,5 % več kot v enakem obdobju lani in za 2.311,0 milijonov evrov  oz. za 36,4 % več kot v obdobju januar – maj 2020.

Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2022