Specifikacija spletnih storitev za posredovanje podatkov o plačilih v sistem CESOP

Nov dokument.