Zaključevanje deklaracij prepuščenih v izvoz pred 24. 5. 2023

Obveščamo vas, da bodo dne 10. 12. 2023 predmetne carinske deklaracije za katere carinski organ ni prejel ustreznega dokazila, da je blago zapustilo carinsko območje Unije, v skladu z drugim odstavkom 248. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446  (UL L 343/2015) avtomatsko izrečene za neveljavne.

Do takrat je še čas, da se carinskemu organu posredujejo dokazila, da je blago zapustilo carinsko območje Unije.