Poročilo o pobranih davkih in drugih dajatvah Marec (2024)

Finančna uprava RS (v nadaljevanju: FURS) je v mesecu marcu 2024 pobrala neto 1.848,4 milijonov evrov prihodkov, kar je za 111,1 milijonov evrov oz. za 6,4 % več kot v marcu 2023 in za 258,3 milijonov evrov  oz. za 16,2 % več kot v marcu 2022. 

V obdobju januar – marec 2024 je FURS pobrala neto 5.799,5 milijonov evrov prihodkov, kar je za 540,6 milijonov evrov oz. za 10,3 % več kot v enakem obdobju lani in za 862,5 milijonov evrov  oz. za 17,5  % več kot v obdobju januar – marec 2022.

Pridržujemo si pravico do popravka podatkov.

Poročilo o prihodkih Finančne uprave RS 2024