Finančna uprava je lani pobrala 6 milijard evrov prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Svet zavoda se je seznanil s poročilom Finančne uprave o pobiranju prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v letu 2023. Iz poročila izhaja, da je Finančna uprava v letu 2023 pobrala za 5.931.234.998 evrov prispevkov za socialno varnost, ki so prihodek Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kar je za 8,8 odstotka več kot v letu 2022.