Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance, prostovoljno vključene v pokojninsko in invalidsko zavarovanje in v zavarovanje za primer brezposelnosti

Sprememba dokumenta.