Uporaba sheme splošnih tarifnih preferencialov v letu 2024

Stanje, vezano na uporabo sheme splošnih tarifnih preferencialov, se v letu 2024 v primerjavi z letom 2023 ne spreminja.