Od 1. 1. 2023 neposredna ugodnost ob nakupu goriva za kmetijstvo

S spremembo 94. člena Zakona o trošarinah (v nadaljevanju: ZTro-1) se nadomesti uveljavljanje pravice do vračila plačane trošarine za gorivo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije s predložitvijo zahtevka za vračilo trošarine, ki se praviloma vlaga za preteklo koledarsko leto – torej z zamikom, s pravico do nakupa označenega plinskega olja s takojšnjim znižanjem trošarine za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (vključno s traktorji) in vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev (v nadaljevanju: gorivo za kmetijstvo). Od 1. januarja 2023 se torej določa trošarina za gorivo za kmetijstvo v višini trošarine za plinsko olje, kot gorivo za ogrevanje.

S prehodno določbo novele ZTro-1C se omogoča upravičencem za energente, porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije v letu 2022, še uveljavljanje pravice do vračila trošarine z vložitvijo zahtevka za vračilo trošarine, tako kot za pretekla leta.

Od 1. 1. 2023 neposredna ugodnost ob nakupu goriva za kmetijstvo

Vprašanja in odgovori – neposredna ugodnost ob nakupu goriva za kmetijstvo