Izvedba finančne preiskave nezakonite proizvodnje drobno rezanega tobaka

Dne 23. 11. 2022 je Finančna uprava izvedla finančno preiskavo, v kateri je bila odkrita in zasežena celotna linija za proizvodnjo drobno rezanega tobaka (stroji za rezanje tobaka in druge strojne komponent za proizvodnjo).