Objava novih dokumentov Evropske komisije

Obveščamo vas, da je Evropska komisija na svoji spletni strani objavila Smernice za poenostavljeno določanje carinske vrednosti, ki so dostopne na povezavi Guidance on valuation simplification under Article 73 UCC in posodobljeno Zbirko besedil o carinskem vrednotenju, ki je dostopna na povezavi Compendium of customs valuation 2024

Do obeh dokumentov lahko dostopate tudi preko spletne strani FURS na povezavi: Carinska vrednost blaga, pod naslovom Podrobnejši opisi, v dokumentu Carinska vrednost blaga (pod točko 1.0 z naslovom Splošno o carinski vrednosti, drugi odstavek).