Moteno delovanje sistema eDavki in storitev G2G, 5. 5. 2024

Zaradi vzdrževalnih del zalednega sistema FURS bo v nedeljo, 5. 5. 2024, od 8:00 do predvidoma 11:00 onemogočena oddaja naslednjih vlog v sistemu eDavki:

  • iz skupine DDV in VIES, DDPO in DDD,

  • iREK-21 Vloga za razkritje podatkov o obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja,

  • NF-PorObv Naročilo potrdila o poravnanih obveznostih/obvestila o dolgu,

  • NF-PreObr – Naročilo potrdila o predloženih obračunih,

  • pristopnice za eVročanje,

  • izračun obresti po samoprijavi.

Hkrati obstaja možnost, da knjigovodsko stanje zavezanca, ne bo izkazovalo pravilnega stanja:

– eKartica Kartica zavezanca,

– eKarticaC Kartica zavezanca (carine, trošarine…),

– eKarticaO Kartica zavezanca (odprte postavke).

Preverjanje podatkov davčnih zavezancev v zalednem sistemu eTrod bo onemogočeno.

Možne bodo motnje v storitvah G2G.​​