Nedodeljevanje količin tarifnih kvot v aprilu 2022

Zaradi prazničnih dni v Belgiji in prostih dni Komisije dodeljevanje količin tarifnih kvot v aprilu 2022 ne bo potekalo v:

  • petek 15. april 2022 (veliki petek) in
  • ponedeljek 18. april 2022 (velikonočni ponedeljek).

Ne glede na navedeno se bodo zahtevki za črpanje tarifnih kvot v Sloveniji sprejemali vsak delovni dan oziroma v skladu z dovoljenjem deklaranta.