Navodilo o izvajanju postopka v zvezi s tehtanjem svežih banan

Glavna novost v navodilu je, da se zahtevek za pridobitev statusa pooblaščenega tehtalca po novem lahko vlaga le preko evropskega sistema carinskih odločb (CDS) – portala za gospodarske subjekte (TP) in ne več z vložitvijo obrazca pri krajevno pristojnem finančnem uradu.

Navodilo za prijavo v evropski sistem carinskih odločb – CDS in Navodilo za uporabo portala TP za področje carinskih dovoljenj – TP CDS, sta na voljo na povezavi eCarina.