Navodilo o carinskem statusu blaga, št. 2/2022

Velja od 12. 9. 2022.