Navodilo o 3. spremembi Navodila o izvajanju postopka sprostitve blaga v prosti promet s plačila DDV oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico, št. 3/2020

Sprememba se nanaša na prilaganje e-prilog, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za postopek 42/63. K carinski deklaraciji se zaradi hitrejšega in učinkovitejšega izvajanja postopka priporoča predložitev dokumentov v obliki e-prilog (ni pa obvezna).

3/2020: Navodilo o izvajanju postopka sprostitve blaga v prosti promet s plačila DDV oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico