Obveznost za plačilo razlike trošarine ob zvišanju DPC cigaret in drobno rezanega tobaka

Zaradi navedenega  osebe, ki imajo drobno rezani tobak in cigarete na zalogi zunaj trošarinskih skladišč, evidentirajo količino drobno rezanega tobaka in cigaret, ki jih imajo na zalogi, ter obračunajo razliko trošarine. Podatke o zalogi drobno rezanega tobaka in cigaret predložijo na obrazcu »Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete« (v nadaljevanju Obračun TRO-RAZ), ki je objavljen na spletni strani Finančne uprave RS. Trošarina se plača najpozneje 60. dan po opravljenem popisu.

Trošarina se plača, če je znesek trošarine iz obračuna višji od 10 evrov.

V zvezi z navedenim vas obveščamo, da se bodo 20. 3. 2024 zvišale cene cigaret in drobno rezanega tobaka navedenega v Obračunu TRO-RAZ, z dne 19. 3. 2024, ki se nahaja v prilogi tega obvestila. Razpredelnici s staro in novo DPC cigaret (Seznam drobnoprodajnih cen cigaret) in drobno rezanega tobaka (Seznam drobnoprodajnih cen drobno rezanega tobaka) se nahaja na spletni strani FURS.

Glede na navedeno, morajo zavezanci evidentirati količino omenjenih cigaret in drobno rezanega tobaka, ki jo imajo na zalogi, na Obračunu TRO-RAZ na dan 19. 3. 2024. Ustrezno izpolnjen Obračun TRO-RAZ, z dne 19. 3. 2024, se pristojnemu finančnemu uradu predloži do 3. 4. 2024. Obveznost za plačilo razlike trošarine za znesek, ki je višji od 10 evrov, je potrebno poravnati do 18. 5. 2024. Ker je to sobota, se rok za navedeno plačilo obračuna v skladu s 45. členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo z vsemi spremembami) prenese na prvi naslednji delovni dan, to je ponedeljek, 20. 5. 2024. Plačilo se izvrši v dobro podračuna št. SI5601100-8881000030 – prehodni davčni podračun (PDP) države. Poleg številke vplačilnega računa se na plačilnem nalogu obvezno navede tudi številko sklica, ki je določena z modelom 19 v obliki: oznaka modela 19, sklic (davčna številka plačnika – 29009).

Obračun TRO-RAZ se predloži FURS po elektronski poti preko informacijskega sistema E-TROD. Dostop do IS E-TROD je urejen preko portala e-Davki.

Za pomoč pri predložitvi in izpolnitvi Obračuna TRO-RAZ preko informacijskega sistema E-TROD prilagamo pripomoček in navodila, ki se nahajajo v prilogi tega obvestila, ter so na voljo tudi v okviru komponente »Obvestila« v informacijskem sistemu E-TROD.

Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete

Uporabniška navodila – predložitev obrazca TRO-RAZ po elektronski poti