Možnost testiranja novih vrst dohodkov REK-O obrazca

V pomoč zavezancem pri prilagoditvi informacijskih sistemov smo na testnem portalu eDavki doslej že objavili REK-O obrazec za izplačilo 18 vrst dohodkov. Dodatno je na voljo za testiranje še 20 vrst dohodkov, in sicer:

1020 Nagrade dijakom in študentom za obvezno praktično delo
1122 Bonitete iz delovnega razmerja (ni drugega dohodka)
1127 Dohodki iz delovnega razmerja – pomorščaki, zaposleni pri tujem delodajalcu
1130 Izplačila po ZUDDob pred potekom 1 leta – zaposleni, ki niso v indiv. PDPZ
1131 Izplačila po ZUDDob pred potekom 1 leta – zaposleni, ki so v indiv. PDPZ
1133 Izplačila po ZUDDob po poteku 1 leta – zaposleni, ki so v indiv. PDPZ
1132 Izplačila po ZUDDob po poteku 1 leta – zaposleni, ki niso v indiv. PDPZ
1151 Del plače za poslovno uspešnost
1701 Dohodek iz oddajanja nepremičnega premoženja v najem
1702 Dohodek iz oddajanja kmetijskega ali gozdnega zemljišča v najem
1703 Zastopniku izplačan dohodek iz oddajanja nepremičnega premoženja v najem
1704 Zastopniku izplačan dohodek iz oddajanja kmetijskega ali gozdnega zemljišča v najem
1705 Dohodek iz oddajanja premičnega premoženja v najem
1021 Vajeniška nagrada
1100 Regres in del plače za poslovno uspešnost po sodni odločbi
1516 Dohodek iz začasnega in občasnega dela upokojencev
2502 Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja (4.čl.ZPDDP)
2503 Dohodek za opravljeno delo na drugi podlagi (sejnine…)
2504 Dohodek za opravljeno avtorsko delo
2519 Dohodek iz začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu

 

Dokument REK-O vsebuje predvidene kontrole za vseh 38 vrst dohodkov, za katere je že omogočeno testiranje, pri čemer opozarjamo, da je navedeni dokument delovni osnutek.

V prilogi objavljamo tudi seznam vrst dohodkov z opombami o združevanju posameznih vrst dohodkov.

REK-O obrazce za ostale vrste dohodkov bomo objavljali postopoma, o čemer vas bomo sproti obveščali. Morebitna vprašanja, predloge ali pripombe v zvezi z uveljavitvijo REK-O obrazca pošljite na naslov prenovarek.fu(at)gov.si.

Kontrole na REK-O obrazcih

Seznam vrst dohodkov REK-O + REK-1b