Osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost JUNIJ 2022

Zavezanec plača prispevke do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.