Moteno delovanje storitev sistema eDavki in G2G, 14. 10. 2022

V petek, 14. 10. 2022, od 18.00 do 19.00 bo moteno delovanje storitev sistema eDavki in G2G zaradi vzdrževalnih del v zalednem sistemu FURS.

Na oddane dokumente boste odgovor prejeli po 19.00:

– NF-PorObv Naročilo potrdila o poravnanih obveznostih/obvestila o dolgu,

– NF-PreObr – Naročilo potrdila o predloženih obračunih,

– iREK21- Vloga za razkritje podatkov o obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja.

Hkrati knjigovodsko stanje zavezanca, ne bo izkazovalo pravilnega stanja:

– eKartica Kartica zavezanca,

– eKarticaC Kartica zavezanca (carine, trošarine…),

– eKarticaO Kartica zavezanca (odprte postavke).

Storitve G2G, ki ne uporabljajo zalednega sistema v katerem bodo potekala vzdrževalna dela bodo delovale.

Nedelujoče storitve G2G:

– UE – Posredovanje podatkov o vojnih invalidih, vojnih veteranih in žrtvah vojnega nasilja.

– FURS – Preverjanje prejemnika blaga (Y041) / Preverjanje zastopnika uvoznika (Y042).

– eVEM – Podatki o preverjanju omejitev zaradi neporavnanih davčnih obveznosti po 10.a členu ZGD-1.

– ZRSZ – Posredovanje inf. o poravnanih davkih in prispevkih.

– ZPIZ – Posredovanje REK in KNJ podatkov.

– eVEM (SOAP) – Posredovanje prekrškovne evidence.

– eVEM – Posredovanje prekrškovne evidence za fizične osebe.

– eVEM – Posredovanje prekrškovne evidence za pravne osebe.

– MJU – Posredovanje podatkov za namen ZJN.

– ZRSZ – Posredovanje podatkov o sklepih in odločbah o prekrških na podlagi ZZSDT.

– ZRSZ – Posredovanje podatkov ZRSZ o nadzoru in zaposlovanju na črno.

– ZRSZ – Posredovanje nepredlagateljev IREK in neplačnikov obveznih prispevkov za socialno varnost.

– ZZZS – Posredovanje podatkov za potrebe izvajanja ZČmIS.

– Posredovanje podatkov o začetih prekrških med FURS in IRSD.

– Izmenjava podatkov iz knjigovodske evidence in evidence o davkih.

– Izmenjava podatkov iz knjigovodske evidence in evidence o davkih AKTRP.

– Izmenjava podatkov iz knjigovodske evidence in evidence o davkih MKGP.

– Posredovanje podatkov iz knjigovodske evidence AVP.

Preverjanje podatkov davčnih zavezancev v zalednem sistemu eTrod bo onemogočeno.

 

Hvala za razumevanje.