CLASS – Informacijski sistem za uvrščanje blaga

Pri deklariranju blaga carinskim organom v Evropski uniji, se blago identificira in opiše z oznako, imenovano oznaka kombinirane nomenklature blaga (oznaka KN). Ta oznaka določa, katera carinska stopnja skupne carinske tarife ali kateri netarifni ukrepi se uporabijo za to blago.

CLASS (Informacijski sistem za uvrščanje blaga) ponuja platformo za iskanje, na kateri lahko carinski uslužbenci ali gospodarski subjekti dostopajo do vseh ustreznih informacij v zvezi z uvrstitvijo določenega proizvoda v kombinirano nomenklaturo EU.

Javna posvetovalna stran informacijskega sistema CLASS.

Informacijski sistem CLASS vključuje naslednje podatke, povezane z uvrščanjem blaga:

— uredbe o uvrščanju določenega blaga

— sodbe Sodišča Evropske unije

— sklepi in odločitve Odbora za carinski zakonik o uvrščanju blaga

— informacije TARIC v zvezi z oznakami blaga in njihovimi opisi

— opombe h kombinirani nomenklaturi in pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature

— ECICS (evropski carinski seznam kemičnih snovi)

Do konca leta 2023 bodo v CLASS informacijskem sistemu na voljo tudi veljavne zavezujoče tarifne informacije (odločbe ZTI).

V primeru vprašanj glede uporabe sistema CLASS je na voljo uporabniški priročnik, ki se nahaja pod oznako „i“ (kot informacije) v desnem zgornjem kotu zaslona.

Za sistem CLASS je na voljo tudi modul e-učenja.