Komplet mini skodelic (4 skodelice) iz finega porcelana z občutljivo glazuro, okrašenih s številkami v umetelni tipografiji

Komplet mini skodelic (4 skodelice) iz finega porcelana z občutljivo glazuro, okrašenih s številkami v umetelni tipografiji, se uvršča pod oznako KN 6911 10 00, kot to določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1419, ki velja od 27. 7. 2023.

Na spletni strani FURS je objavljen seznam vseh uredb o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo, ki jih v spornih primerih sprejme Evropska komisija in so zavezujoče v vseh državah članicah EU.