Krožnik iz finega porcelana z občutljivo glazuro, okrašen s črko v umetelni tipografiji

Krožnik iz finega porcelana z občutljivo glazuro, okrašen s črko v umetelni tipografiji se uvršča pod oznako KN 6911 10 00, kot to določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1420, ki velja od 27. 7. 2023.

Na spletni strani FURS je objavljen seznam vseh uredb o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo, ki jih v spornih primerih sprejme Evropska komisija in so zavezujoče v vseh državah članicah EU.