Davčna obravnava plačil ZZZS javnim zavodom – bolnišnicam – z vidika pridobitne in nepridobitne dejavnosti

Pojasnilo FURS, št. 0920-3756/2023-5, 30. 3. 2023.