Olajšava za zaposlovanje – obravnava več sklenjenih pogodb o zaposlitvi v obdobju 24 mesecev od prve sklenitve pogodbe z osebo iz 55. b člena ZDDPO-2

Pojasnilo FURS, št. 0920-6740/2023-2, 25. 4. 2023.