Davčna obravnava dohodka doseženega ob prenehanju družbe

Pojasnilo FURS, št. 092-1245/2022-2, 9. 5. 2022.