Izvzem prihodkov in odhodkov iz nepridobitne dejavnosti pri javnih zavodih – lekarnah

Pojasnilo FURS, št. 092-6758/2022-2, 27. 1. 2023.