1/2021: Navodilo za postopanje s poštnimi pošiljkami v vrednosti do 150 EUR

Sprememba dokumenta. Začne veljati 1. 1. 2023.