Zvišanje trošarine za cigarete

V skladu z navedenim znaša torej trošarina za cigarete od 1. aprila 2022 dalje:

  • proporcionalna trošarina 23,54 % od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret;
  • specifična trošarina za 1000 kosov cigaret pa 80,447 evrov. V primeru, da je drobnoprodajna cena (v nadaljevanju DPC) zavojčka dvajsetih cigaret nižja od 3,87 evrov, se ne glede na prej navedeno, plačuje trošarina v višini 126 evrov za 1000 kosov cigaret.

Znesek trošarine za ostale tobačne izdelke ostaja nespremenjen, kot je predpisan v uredbi.

Zvišanje trošarine za cigarete na dan 1. 4. 2022

Pripomoček za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete

Uporabniška navodila – priročnik TRO-RAZ